Sterke punten:

 • We hebben goede contacten in Lwengo. We komen zeer regelmatig in Lwengo  en kennen zowel de situatie als de mensen.
 • Tussen onze bezoeken door, hebben we via  mail en app goed en snel contact, zodat we ook snel dingen kunnen regelen. 
  We zijn in de gelegenheid om regelmatig, maar minimaal 2x per jaar, een bezoek te brengen, de kinderen te zien en de situatie te blijven volgen.
 • Tijdens de bezoeken worden er foto’s en filmpjes gemaakt die we weer terugkoppelen aan de sponsors zodat echt een 1 op 1 situatie gecreëerd wordt. Ook nemen we post van de sponsors mee en geven we direct aan de kinderen. Er ontstaat zo een leuk contact tussen ons, sponsors en kinderen.

 

 

Zwakke punten

Als je sterke punten benoemd, betekent dat automatisch dat er dus ook zwakke punten zijn. Op sommige punten hebben wij geen invloed, zoals .

 • De (politieke) situatie in Uganda kan minder stabiel worden dan het nu is, waardoor continuïteit kan stagneren.
 • En aan een pandemie zoals we in 2020/2021 meemaakten met het virus COVID-19. 

 

Aan andere punten wordt zo mogelijk gewerkt

 • Anthony kan ziek worden, maar dan zijn er nog voldoende anderen die van het werk afweten en over kunnen nemen. Kijkt u ook eens op de website van Lwerudeso , www.lwengo-uganda.com.
 • Binnen de Stichting kan er stagnatie zijn als er te weinig sponsors gevonden worden. Daarom proberen we van verschillende netwerken gebruik te maken. Heeft u een netwerk waar wij gebruik van mogen maken? Vult u dan het contactformulier in, dan reageren wij zo spoedig mogelijk. 

Strong points:

 • We have good contacts in Lwengo. We come to Lwengo very regularly and know both the situation and the people.

 • Between our visits, we have good and fast contact via email and app, so that we can also arrange things quickly.

  We have the opportunity to visit regularly, but at least twice a year, to see the children and to continue to monitor the situation.

 • During the visits, photos and videos are made that we feed back to the sponsors so that a truly 1 on 1 situation is created. We also take mail from the sponsors with us and give it directly to the children. This creates a nice contact between us, sponsors and children.

 


Weak points

If you mention strong points, it automatically means that there are also weak points. We have no influence on some points, such as.

 • The (political) situation in Uganda may become less stable than it is now, so that continuity may stagnate.

 • And a pandemic such as we experienced in 2020/2021 with the virus COVID-19.


Other points are being worked on if possible

 • Anthony can get sick, but then there are plenty of others who know about the work and can take over. Also take a look at the Lwerudeso website, www.lwengo-uganda.com.

 • There can be stagnation within the Foundation if too few sponsors are found. That is why we try to use different networks. Do you have a network that we are allowed to use? Please fill in the contact form and we will respond as soon as possible.