Het verhaal van Mulema Fred

 

Toen hij 5 jaar was, is zijn moeder overleden. Zijn vader zorgde goed voor hem. Samen met Fred probeerde hij te overleven en hem naar school te laten gaan. En al moest de onderste steen boven komen, Fred moest en zou naar school. Hij heeft er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen want hij had een groot vertrouwen in zijn zoon. Uiteindelijk leek het niet meer te lukken en moest er een sponsor gevonden worden om de schoolfee te kunnen betalen. Vanaf 2013, als hij naar Primary 6 gaat heeft hij een goede sponsor en lijken de problemen opgelost te zijn.

 

 

When he was 5 years old, his mother passed away. His father took good care of him. Together with Fred he tried to survive and let him go to school. And even if the bottom stone had to be raised, Fred had to go to school. He did everything he could to make that happen because he had great faith in his son. Eventually it didn't seem to work anymore and a sponsor had to be found to pay the school fee. As of 2013, when he goes to Primary 6 he has a good sponsor and the problems seem to be solved.

Lwengo Kids Foundation neemt Fred in 2019 over van Lwengo Kids en zetten zijn sponsoring met behulp van een goede sponsor, voort. Hij is dan intussen op St. Joseph Mary Senior Secondary School 4 terecht gekomen en hij behaalt goede resultaten. 

Na Secondary 4 wil hij graag verpleegkunde gaan studeren en dus vertrekt hij naar Rakai, waar hij de opleiding gaat volgen. 

We bezoeken hem daar in november 2022. Hij ziet er goed uit, heeft het naar zijn zin en zijn resultaten zijn ook prima. 

Als zijn eindresultaten (2023) in Rakai goed zijn, wil Fred graag verder leren: orthopedische geneeskunde is zijn wens. De opleiding gaat in januari 2024 van start. We hebben met de sponsor overleg gehad en zij willen Fred heel graag blijven steunen. 

Lwengo Kids Foundation takes over Fred from Lwengo Kids in 2019 and continues his sponsorship with the help of a good sponsor. He has meanwhile ended up at St. Joseph Mary Senior Secondary School 4 and he is getting good results.

After Secondary 4 he would like to study nursing and so he leaves for Rakai, where he will follow the training. We will visit him there in November 2022. He looks good, is having a good time and his results are also good.

If his final results (2023) in Rakai are good, Fred would like to continue learning: orthopedic medicine is his wish. The training will start in January 2024. We have consulted with the sponsor and they are very happy to continue to support Fred.

Tussen het behalen van zijn certificaat verpleegkunde en de nieuwe opleiding, zit ruim een half jaar. Die tijd benut hij om terug te keren naar Lwengo, zijn trotse vader te bezoeken en hij vindt een baantje bij een eenvoudige apotheek in Kinoni. Hij benut zijn tussenjaartje dus goed. 

Wij zijn met zijn vader trots op hem en volgen hem op zijn verdere levenspad! Maar vooral Fred is Lwengo Kids Foundation en zijn sponsor eeuwig dankbaar dat hij zover kan komen. Hij heeft wel gehoopt, maar nooit gedacht dat zijn dromen werkelijkheid konden worden. 

There is more than half a year between obtaining his nursing certificate and the new course. He uses that time to return to Lwengo, visit his proud father and find a job at a humble pharmacy in Kinoni. So he makes good use of his gap year.

We are proud of him with his father and follow him on his further life path! But especially Fred is eternally grateful to Lwengo Kids Foundation and his sponsor for being able to come this far. He hoped, but never thought that his dreams could come true.

Binnenkort meer verhalen van onze jonge, succesvolle sponsorkinderen!

 

Soon more stories from our young, successful sponsor children!