Het bestuur van de Stichting

Pieter Streefkerk, voorzitter van de Stichting vinden we regelmatig in het vliegtuig op weg naar Uganda. Behalve dat hij zich druk maakt om voornamelijk sponsorwerving voor de Stichting is hij ook actief met het ontwikkelen van initiatieven die ten goede komen van Uganda en dan met name voor de bewoners van Lwengo en omgeving. Wim Bos beheert de geldstromen en denkt uiteraard over allerlei zaken mee. Hetty Kuipers houdt zich binnen het bestuur bezig met de PR. Marga Streefkerk, secretaris van de Stichting is al heel lang betrokken bij ontwikkelingswerk en houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van de  sponsorkinderen, bedenkt nieuwe activiteiten om de sponsors nog meer te betrekken bij hun sponsorkind, En natuurlijk zijn wij allemaal bezig om sponsors te werven voor de kinderen in Lwengo. Harry Hoorn is toegevoegd aan ons bestuur als fondsenwerver. 
Pieter en Marga reizen minimaal twee keer per jaar samen naar Uganda om alle sponsorkinderen te zien en nieuwe plannen met Anthony en zijn staf te bespreken.

 

The board of the Foundation

We regularly find Pieter Streefkerk, chairman of the Foundation, on his way to Uganda by plane. Besides the fact that he is mainly concerned with fundraising for the Foundation, he is also active in developing initiatives that benefit Uganda and especially for the district of Lwengo and the surrounding area. Wim Bos is our treasurer but of course he thinks about all kinds of business with it. Hetty Kuipers is responsible for PR within the board. Marga Streefkerk, secretary of the Foundation has been involved in development work for a long time and is mainly concerned with the administration of the sponsor children, devises new activities to involve the sponsors even more in their sponsor child, And of course we are all busy recruiting sponsors. for the children in Lwengo ..

Harry Hoorn has been added to our board as a fundraiser.

Pieter and Marga travel to Uganda together twice a year to see all sponsor children and to discuss new plans with Anthony and his staff.

 

 

Anthony met "zijn" kinderen! 

 

Uganda ligt in Centraal Afrika en wordt begrensd door Sudan in het noorden, Kenia in het oosten, Congo in het westen en Rwanda en Tanzania in het zuiden. Tijdens ons verblijf in 2012 maakten we kennis met Anthony en het werk waar hij mee bezig was en is. Anthony een bevlogen man met een droom,  probeert Lwengo Community op een hoger plan te trekken en een einde te maken aan de heersende armoede d.m.v. o.a. onze financiële bijdrage en sponsoring van kinderen, maar ook door de bevolking goede voorlichting te geven en zelfwerkzaamheid te stimuleren.

 

Zijn motto is: geef geen vis, maar een hengel en leer hen vissen!

Wij waren geraakt en besloten hem daar bij te gaan helpen. U ook? 

Uganda is located in Central Africa and bordered by Sudan to the north, Kenya to the east, Congo to the west, and Rwanda and Tanzania to the south. During our stay in 2012 we met Anthony and the work he was and is doing. Anthony a passionate man with a dream, tries to lift Lwengo Community to a higher level and make an end  at the prevailing poverty by means of our financial contribution and sponsoring of children, but also by providing the population with good information and stimulating self-motivation.

 

His motto is: don't give fa ish, but a fishing rod and teach them to fish!

We were touched and decided to help him with that. You too?