Lwengo
Lwengo is one of the districts in Uganda with several villages and communities, 30 minutes drive from Masaka. Poverty is more common here than the exception and the people have little to live on. In addition, the community has been severely affected by HIV / AIDS. The number of orphans and vulnerable children continues to increase. A growing number of children are experiencing trauma and fear from the loss of their parents. They are forced to fend for themselves without the protection, love, support, and care of an adult. These children are even more vulnerable to disease, exploitation and abuse and cannot go to school, which makes their future very poor.

Sponsor project
At the end of 2016, Anthony asked us to start a sponsorship program to take in these children so that there is at least enough money to let the children go to school. And we are going to do that with great enthusiasm.

We have created a foundation called: Lwengo Kids Foundation. And in that Foundation we are now looking for sponsors to help these children.

How Anthony (together with social workers Francis and Douglas) goes out and registers the children for sponsorship, you can see in the video up here. Below is Francis filling out our Child History Form with the family. It is already getting dark when Benard is registered. His parents are divorced and the 6 children are being raised by the grandparents who, for Ugandan standards, are already quite old. The already small house must also be shared with the chickens ....... 

Lwengo
Lwengo, is één van de districten in Uganda met verschillende dorpen en gemeenschappen, een half uurtje rijden van Masaka.  De armoede is hier meer standaard dan uitzondering en de mensen hebben weinig om een bestaan op te bouwen. Daarbij is de community zwaar getroffen door HIV/aids. Het aantal wezen en kwetsbare kinderen blijft toenemen. Een groeiend aantal kinderen ervaart  trauma’s en angst door verlies van hun ouders. Zij worden gedwongen voor zichzelf te zorgen zonder bescherming, liefde, steun en zorg van een volwassene. Deze kinderen zijn nog kwetsbaarder voor ziekten, uitbuiting en misbruik en kunnen niet naar school gaan waardoor hun toekomstperspectief zeer slecht is.

                                                                     

Sponsorproject
Eind 2016 heeft Anthony ons gevraagd een sponsorprogramma op te starten om juist deze kinderen in op te nemen zodat er in elk geval voldoende geld is om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. En dat gaan wij met veel enthousiasme doen.

We hebben een Stichting in het leven geroepen met de naam: Lwengo Kids Foundation. En in die Stichting zoeken we nu sponsors om deze kinderen te helpen.

Hoe Anthony (samen met socal workers Francis en Douglas) op pad gaat en de kinderen voor sponsoring registreert, ziet u in het filmpje hiernaast. Hieronder ziet u Francis die ons Child History Form met de familie invult. Het begint  al donker te worden als Benard wordt ingeschreven. Zijn ouders zijn uit elkaar en de 6 kinderen worden opgevoed door de grootouders die, voor Ugandese begrippen, al flink op leeftijd zijn. Het toch al kleine huisje moet ook nog eens gedeeld worden met de kippen...

Maar het gaat verder. Hoe vaker we in Lwengo komen, hoe meer we zien. Regelmatig hebben we overleg met Anthony om na te denken hoe we dingen kunnen verbeteren. En zo komt het varkensproject tot stand. 

Wij zijn continue bezig met fondswerving  om ook de omgeving van de kinderen veilig en leefbaar te maken. Zo hebben we in 2018/2019  samen met een grote sponsor een Health Center kunnen realiseren, waar kinderen die naar Boarding School gaan ook eens rustig ziek kunnen zijn doordat er een ziekenzaaltje is, zorg en aandacht. Ook de omgeving kan gebruik maken van dit Health Center om een basisarts te bezoeken, voorlichting te krijgen, medicijnen te kopen, gevaccineerd te worden, etc. 

In 2020/2021 hebben we met hulp van een grote sponsor twee mooie, hygiënische slaapzalen kunnen bouwen op het terrein van LWERUDESO Primary School voor jongens en meisjes. De huidige slaapzalen zijn eigenlijk klaslokalen die daar ook voor gebruikt dienen te worden. Ook willen we graag een schoolbus realiseren om zo meer kinderen in de gelegenheid te stellen gewoon thuis te kunnen wonen.. Genoeg plannen dus en we zitten dan ook geen moment stil.

 

But it continues. The more we visit Lwengo, the more we see. We regularly meet with Anthony to think about how we can improve things. And that's how the pig project came about.

We are constantly engaged in fundraising to make the children's environment safe and livable. For example, in 2018/2019, together with a major sponsor, we were able to realize a Health Center, where children who go to Boarding School can also be quietly ill because there is an infirmary, care and attention. The environment can also use this Health Center to visit a doctor, receive information, buy medicines, be vaccinated, etc.

In 2020/2021, with the help of a large sponsor, we were able to build two beautiful, hygienic dormitories on the site of LWERUDESO Primary School for boys and girls. The current dormitories are actually classrooms that should also be used for this. We would also like to realize a school bus in order to give more children the opportunity to simply live at home. Enough to do, so we do not sit still for a moment.