Soms moeten sponsorouders om welke reden dan ook hun sponsoring stopzetten. Dat betekent dat voor het betreffende sponsorkind geen schoolgeld betaald kan worden. Uiteraard laten we het kind niet los en zullen we, zo mogelijk, als Stichting de kosten op ons nemen tot er een nieuwe sponsor gevonden is.

Uiteraard hopen we dat we zo snel mogelijk weer een nieuwe sponsor kunnen vinden. Misschien is het wel wat voor u? 

De kosten voor een student zijn 450 euro per jaar en dat is best veel geld. Maar misschien is het een idee om het samen met familie, vrienden of collega's te financieren. 

 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een sponsor voor:

Sometimes sponsoring parents have to stop their sponsorship for whatever reason. This means that school fees cannot be paid for the sponsored child in question. Naturally, we will not let go of the child and, if possible, we as a Foundation will cover the costs until a new sponsor is found.

Of course we hope that we can find a new sponsor as soon as possible. Maybe it is something for you?

The costs for a student are 450 euros per year and that is quite a lot of money. But it might be an idea to finance it together with family, friends or colleagues.

 

We are currently looking for a sponsor fore:

Babirye Maria

Geboren op 26 juni 2010. Zij gaat volgend jaar (2025) naar de Secondary School en we zijn voor haar op zoek naar een nieuwe sponsor. Maria is een erg gevoelig meisje en is blij met ieder contact. 

De sponsoring stopt aan het einde van dit jaar en we zoeken dus per 01-01-2025 een sponsor voor haar.

De kosten voor haar zijn dan 450 euro per jaar

Aanmelden kan hier

Born on June 26, 2010. She will go to Secondary School next year (2025) and we are looking for a new sponsor for her. Maria is a very sensitive girl and is happy with every contact.

The sponsorship ends at the end of this year and we are therefore looking for a sponsor for her as of January 1, 2025.

The costs for her are then 450 euros per year

You can register here

Ook zoeken wij sponsors voor al die kinderen die ver onder de armoedegrens leven en zonder onze hulp geen enkele kans op onderwijs hebben...

 

Helpt u mee? Ga naar het aanmeldingsformulier en meldt u aan! 

We are also looking for sponsors for all those children who live far below the poverty line and without our help have no chance of education...

Will you help? Go to the registration form and sign up!