Varkens- en geitenproject

De eerste keer dat we onze sponsorkinderen gingen bezoeken, vroegen we de sponsorouders een klein cadeautje mee te geven voor hun sponsorkind. Een schriftje, wat potloden, pennen, kleurboekje, kleurpotloden, etc.  Het was een hele klus om alle pakjes bij de kinderen thuis af te leveren. De kinderen waren er uiteraard heel blij mee, maar het riep bij ons en ook bij de sponsorouders vragen op: kunnen we ook voor de broertjes en zusjes iets meegeven? En voor de verzorgers? Tsja... als je 40 sponsorkinderen hebt, lukt dat nog wel, maar (gelukkig!) groeit het aantal en wordt dat steeds moeilijker i.v.m. de ruimte in de koffers. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we ruim 80 kinderen in het sponsorproject die we onmogelijk allemaal thuis meer kunnen bezoeken (begin 2021  hebben we 210 kinderen in sponsoring). De nieuwe sponsorkinderen bezoeken we thuis, zodat we echt van alle kinderen een stukje achtergrond kennen. Ook probleemkinderen zoeken we zo nodig thuis op. Maar de kinderen die we al eens thuis bezocht hebben en dus al langer in het sponsorprogramma zitten, zien  we op school. Ook met hen hebben we een kort gesprekje, we meten ze op en zien we hoe het met ze gaat. 

Inmiddels zijn er kinderen die door willen leren en naar Secondary School willen. Ook hier denken we over na hoe we de kinderen na Primary 7 (financieel) verder kunnen helpen om daadwerkelijk een eigen bestaan op te kunnen bouwen. Al met al een Stichting in ontwikkeling!

Na overleg met Anthony en in het kader: "geef ze een hengel en leer ze vissen", hebben wij besloten niet langer cadeautjes van de sponsor voor de kinderen mee te nemen, maar iets structureels voor het hele gezin van het sponsorkind te doen. Dit heeft geleid tot een geweldig project: het varkens- en geitenproject..

Elk gezin waar een sponsorkind woont, krijgt een embizi (= varken) of  een embuzi (= geit). Het is de bedoeling dat zij met deze dieren gaan fokken. De gezinnen krijgen materiaal om een hok te bouwen, training in het verzorgen van de dieren en leren hoe ze op een verantwoorde manier met de dieren kunnen fokken. De jonge dieren die er ongetwijfeld komen, kunnen verkocht worden hetgeen inkomen genereert. Uganda kent een groot tekort aan varkensvlees, dus varkens zijn een gewild product op de Ugandese markt!

We hebben afgesproken dat 20% van de opbrengst in een fonds gestort wordt waaruit (een deel van) het vervolgonderwijs van de sponsorkinderen betaald gaat worden.

De sponsorouders in Nederland hebben allemaal een bouwplaatje van een PiggyBank gekregen. Even knutselen en het bouwplaatje is een mooi, roze spaarvarken geworden, waarin gespaard kan worden voor de verzorging van het dier (voeding, onderhoud hok, etc.). Hoe leuk is dat, samen werken aan de toekomst van de kinderen! 

Pieter heeft samen met Anthony de aftrap gegeven in Lwengo voor dit project. Anthony had alle ouders uitgenodigd en een groot aantal is, ondanks de op komst zijnde tropische regenbui,  komen luisteren. Het was ontroerend te ervaren hoe dankbaar deze zeer arme mensen zijn met de kans die zij krijgen om op deze manier zelf voor een inkomen te gaan zorgen en dus voor hun kinderen. 

Dit project kost in aanvang ruim € 6.000,-. Een groot deel van dit bedrag hebben wij inmiddels binnen via donaties. (zie ook onze sponsorpagina).

 

30 december 2018
Het geld is nu volledig binnen en Anthony heeft een plan van aanpak gemaakt en is gestart met bouwen. Hieronder een aantal foto's van de start van ons veelbelovende Piggery-project!

In maart 2019 is het hele gebouw gereed. Een geweldig project met een dubbele functie. In eerste instantie worden hier de varkens gehouden waarvan de kleine biggetjes uitgezet gaan worden in de Community. De mest van de dieren wordt opgevangen en gaat via een goot (zie foto 24) naar de achterkant van de stal. Daar is een put gegraven (foto 25) waar de ammoniak de tijd krijgt om te verdampen.  De overgebleven mest wordt  gebruikt in de moestuin van de school.

Hieronder kunt u het gehele complete eindrapport lezen zoals Anthony dat geschreven heeft. 

 

Het wachten is nu op de juiste varkens.

 

En eind maart 2019 heeft Anthony de varkens gekocht en kan het zorgen en fokken beginnen. De eerste geiten werden uitgezet bij een aantal moslim-sponsorkinderen. Het was één groot feest! Intussen zijn de eerste biggetjes geboren. Het is een prachtig project geworden! 

Tijdens onze april reis hebben we de eerste geit bij één van onze sponsorkinderen gespot (zie foto op pagina 3)

 

 

Completion report piggery
PDF – 776.7 KB 460 downloads