Vanuit een groot vermogensfonds, kunnen we een groot aantal wensen van Anthony en zijn staf realiseren. 

From a large capital fund, we can realize a large number of wishes of Anthony and his staff.

Om te beginnen kon er om de school een goed, duurzaam hek geplaatst worden.

To begin with, a good, durable fence could be placed around the school.

Een groot aantal kinderen zijn in boarding. En dan moet er ook wel eens gewassen worden. De grote kinderen doen zelf hun eigen wasje met de hand. Maar de was van de kleintjes wordt door verzorgers gedaan en dat is veel, heel veel werk. Tijd om 2 grote wasmachines aan te schaffen.

A large number of children are in boarding. And then you have to do some washing. The big kids do their own laundry by hand. But the laundry of the little ones is done by caretakers and that is a lot, a lot of work. Time to buy 2 large washing machines.

Alle vloeren in de lokalen zullen duurzame Terrasso vloeren krijgen. Van dit lokaal is eerst de vloer geëgaliseerd.

all floors in the classrooms will have sustainable Terrasso floors. the floor of this classroom was first leveled.

Dan kan ook eindelijk het ICT lokaal gebouwd worden met een aantal kantoren voor de staff!

Then the ICT classroom can finally be built!

 

Ook was er geld voor een nieuwe 2e hands auto, een Toyota Harrier. Heel hard nodig om alle kinderen te kunnen monitoren zowel thuis als op de middelbare scholen die verder weg zijn.

There was also money for a new second-hand car, a Toyota Harrier. It is very necessary to be able to monitor all children, both at home and at secondary schools that are further away.

wordt vervolgd!/to be continued!