uw hulp is zo nodig!


Om daadwerkelijk een kind in Lwengo te helpen willen we proberen het kind zolang te sponsoren tot het op eigen benen kan staan. Met andere woorden: we helpen het kind totdat het voor zichzelf kan zorgen en niet meer afhankelijk is van anderen door hen een vak te laten leren. Dat kan van alles zijn: naaister, kapster, timmerman, automonteur en vult u zelf maar verder in. 

Als u besloten hebt een kind of student te sponsoren, houden wij u natuurlijk op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling.

Wij proberen minimaal 2x per jaar naar Uganda te gaan. We zullen u dat ook tijdig melden wanneer we precies gaan. U kunt dan een gezellige brief met wat foto’s meegeven die wij persoonlijk gaan overhandigen en na onze reis koppelen we alle informatie betreffende het kind weer terug aan de sponsorouder. We maken foto's, meten de kinderen en hebben een gesprekje met hen. We krijgen daarmee een aardige indruk van het kind.

Ook zien we dan of het goed gaat met de kinderen, of het geld goed besteed is en of er andere dingen noodzakelijk zijn.

your help is so needed!

In order to actually help a child in Lwengo, we want to try to sponsor the child until it can stand on its own two feet. In other words, we help the child until it can take care of itself and is no longer dependent on others by letting them learn a trade. This can be anything: seamstress, hairdresser, carpenter, car mechanic and fill in the details yourself.

If you have decided to sponsor a child or student, we will of course keep you informed of his or her development.

We try to go to Uganda at least twice a year. We will also inform you  when exactly we are going. You can then send a nice letter with some photos that we will personally hand over and after our trip we will link all information about the child back to the sponsor parent. We take pictures, measure the children and have a chat with them. This gives us a nice impression of the child.

We also see whether the children are doing well, whether the money has been well spent and whether other things are necessary.

Dit alles doen we met elkaar om de kinderen daar betere leefomstandigheden te bieden, zodat zij in hun eigen land een goede toekomst tegemoet kunnen gaan!

 

Altijd zijn wij op zoek naar sponsorouders omdat er nog zoveel kinderen rondlopen die we deze betere toekomst ook zo graag gunnen!

Onze oudste sponsorkind Lusiba Axum is inmiddels bijna klaar en is dan niet meer afhankelijk van  Lwengo Kids Foundation. Hij had eens de tijd genomen om de website te lezen en schreef ons daarna de onderstaande mail:

  • Our oldest sponsor child Lusiba Axum is now almost ready and then he is no longer dependent on Lwengo Kids Foundation. He once took the time to read the website and then he wrote us the email below:

 

The foundation team,

Marga, Pieter, my lovely sponsor @Ozlem! And all the sponsors to the foundation,

How are you doing? Im happy that i have read much about the foundation this afternoon and happy that i could write my thankful message to lwengokids foundation!

Im very thankful for the support of lwengokids foundation and Ozlem my sponsor you have tried your best to see me smiling❤️ for my education and living a healthy life 

These three fotos are of me at different time year and im proud of my change. I lost my mother 13 years back and my father two years back and its all your support to see me keep smiling!😍

I may not show my thanks but i let you know im appreciating and i wont let you down!

NB: To all sponsors; Donot give up on supporting lwengo children because we are very happy for your support and it does much of great work to the community and the country!

 

I hope to see you soon🥰🥰 

                              I love you

                                       * Axum*

 

We do all this together to offer the children there better living conditions, so that they can have a good future in their own country!

We are always looking for sponsor parents because there are still so many children that we want to give them a better future!

 

U kunt ons ook helpen door uw netwerk beschikbaar te stellen en onze Stichting op die manier onder de aandacht te brengen van nog meer mensen.

 

Tenslotte:

iemand kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand  helpen!

  

You can also help us by making your network available and bringing our Foundation to the attention of even more people.

 

And last but not least:
someone cannot help everyone, but everyone can help someone!