Omdat u het verschil kunt maken

Because you can make the difference

 

 

Lwengo Kids Foundation

Bakkerstraat 2
3882 AA  Putten
tel. 06 1307 1167 (tel. Marga)
mail: lwengokids@gmail.com

 

KvK: 68254237
Fiscaal nr. 85 73 62 367
Rekening: NL75 TRIO 0379 3857 67
 

Lwengo Kids Foundation is ANBI geregistreerd

Ons Standaardformulier Publicatie plicht - ANBI - Algemeen kunt u hier lezen

Ook uw oude smartphones en Iphones, het liefst met oplader en unlocked kunt u inleveren op bovenstaand adres. Dan maken wij ze weer in orde voor onze oudere studenten in Uganda.

 

You can also your old smartphones and Iphones with charger and unlocked, send to the above address. Then we fix them for our elder students in Uganda.


Privacyverklaring 

Lwengo Kids Foundation legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen betreffende de voortgang van ons werk binnen Lwengo Kids Foundation, zoals nieuwsbrieven, reisverslagen, etc.  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan lwengokids@gmail.com.   Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. 

Lwengo Kids Foundation zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. 

Privacy declaration

Lwengo Kids Foundation records data such as name, address, place of residence, email address and other information that is necessary. We only provide your data to parties that perform services for our foundation and only those data that are necessary for the relevant processing. All information entrusted to us is treated confidentially by us. Your email address will only be used to send information regarding the progress of our work within Lwengo Kids Foundation, such as newsletters, travel reports, etc. Your data will only be used for the purposes for which they were obtained. You can unsubscribe as a donor at any time. Send an email to lwengokids@gmail.com. You can also report address changes and other changes to our secretariat.

Lwengo Kids Foundation ensures proper and appropriate security of the personal files entrusted to it.