Verantwoording

Alle inkomsten die gegenereerd worden zullen ten goede van de kinderen komen.

Extra giften, buiten de sponsorgelden om, worden verzameld op de rekening van de Stichting. In geval van nood zullen deze gelden aangesproken worden, maar te allen tijde  ten goede komen aan het district Lwengo en haar inwoners.

De kracht van Lwengo Kids Foundation is haar kleinschaligheid. Omdat we dit willen behouden heeft het bestuur in 2020 besloten om niet meer dan 250 kinderen in sponsoring te nemen. En dan mogen het er best een paar meer zijn, maar in principe gaan we voor maximaal 250 kinderen. 

 

  • In oktober 2018 hebben we voor  77 kinderen sponsorouders gevonden. 
  • in maart 2019 liep het aantal sponsorkinderen op naar 119 
  • In oktober 2019 is het aantal sponsorkinderen, mede door overname van Lwengo Children Project, opgelopen tot 165
  • Op 2 december 2019 schreef ik het 185ste kind in.
  • en op 13 februari 2020 hadden we 201 kinderen in sponsoring.
  • In februari 2021 tellen we 210 kinderen

 

Op de volgende pagina treft u de jaarverslagen en financiële verantwoording aan.

Het bestuur van de Stichting alsmede Anthony in Uganda genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Alles doen we op vrijwillige basis. Het Stichtingskapitaal, sponsorgeld, donaties, subsidies, eventuele erfstellingen, legaten en schenkingen zullen geheel ten goede komen aan de kinderen in Lwengo, Uganda.

Op 25 april 2017 hebben wij de ANBI-status gekregen van de Belastingdienst. Wij zijn daarmee erkend als  betrouwbare hulporganisatie.

Door deze ANBI-status zijn donaties/giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor Lwengo Kids Foundation betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting behoeven te betalen.

 
En natuurlijk maken we kosten.. We denken dan aan drukwerk, papier, postzegels, etc.  Maar we proberen dat toch zo goedkoop mogelijk te doen en uw bijdrage komt dus voor laten we zeggen 98% ten goede van ons doel; de kinderen in Lwengo.