Missie

Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hivbesmetting zijn sporen hebben nagelaten.
Onze contactpersoon Anthony, spoort samen met zijn medewerkers  de kinderen in de Community op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg. Wij proberen in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat ook zij een goede toekomst hebben. 

 

Ons beleidsplan kunt u hier lezen

 

Visie

Onze Stichting is van mening dat ieder kind, ongeacht  afkomst, recht heeft op educatie in de breedste zin van het woord om uitzicht op een goede toekomst te vergroten. Dit komt ten goede van het kind, het gezin, het district en uiteindelijk het land waar het kind opgroeit.

 

De hoofdlijnen uit het beleidsplan van de afgelopen jaren en de komende jaren:

De allerarmste kinderen in Lwengo/Uganda de mogelijkheid bieden naar school te gaan om zo een betere toekomst te kunnen opbouwen waarin ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud. We zullen alles in het werk stellen om een eenmaal gesponsord kind te begeleiden tot hij/zij op eigen benen kan staan.

Tevens proberen wij te werken aan betere leefomstandigheden in Lwengo. Door het werven van fondsen konden wij het afgelopen jaar bijvoorbeeld een Health Center bouwen, wordt er gewerkt aan een uitgebreid varkens- en geitenproject voor de gezinnen waarin onze sponsorkinderen leven en wordt er nu (juli 2020) gebouwd aan twee nieuwe slaapzalen met goede toiletvoorzieningen en doucheruimtes. Zie voor uitgebreide verslagen hiervan de verhalen onder het tabblad "projecten"

In de komende jaren zullen wij naast het vinden van sponsors voor  kinderen, ons meer en meer focussen op de leefomgeving. We zullen ons inzetten voor het onderwijs voor specifiek meisjes, die ook hier al gauw een ondergeschikte rol hebben. Maar ook voor deugdelijk vervoer van en naar school voor de kinderen die ver weg wonen en de gehandicapte kinderen.

 

Het logo

 

De belangrijkste kleuren van het logo zijn blauw en oranje, omdat dat ook de kleuren van de  school-uniformen zijn zoals op de foto hiernaast te zien is. 

Ons logo heeft de volgende betekenis:

  • De horizontale lijn: vaste grond onder kindervoeten

  • De verticale lijn: een steuntje in de rug

  • Het dak: bescherming van de kinderen

  • De boom: teken van een nieuw leven, nieuwe toekomst

  • De opening: de weg naar de toekomst ligt open

  • De kinderen: Daar doen we het voor