Soms moeten sponsorouders om welke reden dan ook hun sponsoring stopzetten. Dat betekent dat voor het betreffende sponsorkind geen schoolgeld betaald kan worden. Uiteraard laten we het kind niet los en zullen we, zo mogelijk, als Stichting de kosten op ons nemen tot er een nieuwe sponsor gevonden is.

Uiteraard hopen we dat we zo snel mogelijk weer een nieuwe sponsor kunnen vinden. Misschien is het wel wat voor u? 

De kosten voor een student zijn 450 euro per jaar en dat is best veel geld. Maar misschien is het een idee om het samen met familie, vrienden of collega's te financieren. 

 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een sponsor voor...

Kamya Ssekyanzi Jeremiah (4) 
Sponsorkosten: € 150,-- per jaar
Jeremiah is geboren in maart 2020 en zit in de Baby Class. Zijn vader heet Ssekyanzi George en is 36 jaar. Zijn moeder heet Nakiwala Agnes en is 24 jaar. Jeremiah is gezond en woont vlakbij de school zodat hij er dus gemakkelijk heen kan lopen.
Beide ouders zijn analfabeet. Zij hebben alleen de laagste klas van de Primary School gevolgd. Daarna was er geen geld meer om naar school te kunnen gaan. Hun gezond is goed. Het echtpaar heeft geen andere zorgverleners om hen te ondersteunen; ze zijn arm en kwetsbaar. Vader werkt op het land om te overleven. Ze moeten een eind lopen om water te halen bij een plaatselijke waterbron. 
Andere kinderen in het huishouden zijn onder meer: Namata Jackline Ssekyanzi (13) en zit in Primary 7. Kagwa Jackson Ssekyanzi (8) zit in Top Class. Nakyanzi Jesca Ssekyanzi (2) gaat nog niet naar school.


Naluwu Olivia (9)
Sponsorkosten: € 150,-- per jaar
Olivia is geboren in juli 2014 en is nu 9 jaar. Haar moeder (Naluggo Proscovia) is 45 jaar en haar vader (Ssebugwawo) is 70 jaar. Olivia is gezond, maar heeft regelmatig last van hersenmalaria. Daar zijn goede medicijnen voor. Ze woont vlakbij de school en kan gemakkelijk naar onze school lopen. De ouders hebben vijf oudere kinderen, van wie sommigen vanwege financiële problemen niet naar school konden. Vader is al oud en zwak en heeft moeite om voor zijn gezin te zorgen. Moeder gaat elke dag het land op om voedsel voor haar gezin te zoeken.


Er zijn nog meer kinderen die ver onder de armoedegrens leven en zonder onze hulp geen enkele kans op onderwijs hebben. 

Helpt u mee? Ga naar het aanmeldingsformulier en meld u aan! 

Sometimes sponsoring parents have to stop their sponsorship for whatever reason. This means that school fees cannot be paid for the sponsored child in question. Naturally, we will not let go of the child and, if possible, we as a Foundation will cover the costs until a new sponsor is found.

Of course we hope that we can find a new sponsor as soon as possible. Maybe it is something for you?

The costs for a student are 450 euros per year and that is quite a lot of money. But it might be an idea to finance it together with family, friends or colleagues.

 

We are currently looking for a sponsor for....

Kamya Ssekyanzi Jeremiah. (sponsorship costs: € 150 per year) 
He was born on March 13, 2020 and is in Baby Class. The father is Ssekyanzi George and is 36 years old. The mother is Nakiwala Agnes and is 24 years old. Jeremiah is healthy and has no disabilities. He lives close to the school and can easily walk to our school. The parents are both illiterate. They only attended the lowest class of Primary School. After that there was no money left to go to school. Their health condition is good. The couple has no other caregivers to support them. The parents are poor and vulnerable. The father works in the fields to survive. They walk a distance to get water from a local water source, which is also not safe for the children. Other children in the household include: Namata Jackline Ssekyanzi is 13 years old and is in Primary 7. Kagwa Jackson Ssekyanzi is 8 years old and is in Top Class. Nakyanzi Jesca Ssekyanzi is 2 years old and not yet in school.

Naluwu Olivia (sponsorship costs: € 150 per year)
She was born in July 2014 and is now 9 years old. Her mother (Naluggo Proscovia) is 45 years old and the father (Ssebugwawo) is 70 years old. Olivia is healthy, has no disability, but regularly suffers from cerebral malaria. There are good medicines for that. She lives close to the school and can easily walk to our school. Costs for her: € 150.00 per year. The parents have five older children, some of whom were unable to attend school due to financial problems. The father is already old and weak and has difficulty providing for his family. The mother goes into the fields every day to look for food for her family.

Tumusiime Rosemary (sponsorship costs: € 250 per year)
Rosemary was born on 5-6-2020. Mother divorced her husband early on and Rosemary lives with her. Her mother (Kabugho Nuliat - 33 years old) is a farmer and works at home in the fields to provide for the basic needs of her household. She rents a house and does her work on a small piece of land. The mother is unemployed and struggles to fully meet the basic needs of her children. She has another daughter: Masika Aminat, who is now in Primary 4. She receives a little financial help from a family member to be able to go to school. If she has a chance, Rosemary can study better and do better in the future. They live far from school and will be included in the boarding section. 

........................ all those children who live far below the poverty line and without our help have no chance of education...

Will you help? Go to the registration form and sign up!