Hoe het begon

Enthousiast gemaakt door onze oudste dochter die een aantal maanden in Uganda vrijwilligerswerk deed, vlogen wij haar in 2012 achterna. Eenmaal in Uganda werden wij gegrepen door de vriendelijke mensen en de manier waarop ze probeerden ondanks alle armoede het beste er van te maken. Wij zijn twee jaar later terug gegaan en we proberen nu samen met de lokale bevolking, de Community Lwengo op een iets hoger plan te trekken met verschillende activiteiten.

 

Anthony       
Zijn motto is: geef geen vis, maar een hengel en leer hen vissen!

En dat is nu precies waar wij ons mee bezig houden. Helaas is het zo, dat er gesnakt wordt naar schoon drinkwater. Nog te vaak zien we kinderen met jerrycans op weg gaan, soms kilometers verderop, om drinkwater te halen, wat dan ook nog helemaal niet schoon is.

De lokale bevolking wordt betrokken bij het bouwen van watertanks. Dat betekent: zelf stenen maken, daarna de grond "bouwrijp" maken, tanks metselen en afwerken. Het regenwater loopt dan via regenpijpen in de tanks en zo komt er dichtbij huis schoon drinkwater, waar meerdere gezinnen in de omgeving gebruik van kunnen maken. 

Met het geld wat wij gekregen hebben vanuit het 40-dagen-tijdproject van de hervormde Andreaskerk, RK-parochie en de gereformeerde kerk in Putten konden de inwoners van Lwengo 10 watertanks bouwen.  

We zijn in 2014 zelf gaan kijken hoe één en ander gerealiseerd is. Hieronder ziet u het resultaat. 

 

Watertanks in de buurt, betekent dat de kinderen, die doorgaans een dagtaak hebben om water te halen, nu naar school kunnen gaan en daar doen we het voor! Leest u verder op de pagina: Het vervolg

English

Enthusiastic by our oldest daughter who did voluntary work in Uganda for a half year in 2012, we visited her to share her African feelings and to see what she is doing. Once in Uganda, we were captivated by the friendly people and the way they tried to make the best of it despite all the poverty. We went back two years later and we are now trying, together with the local population, to raise the Community Lwengo to a slightly higher level with different activities.

 

Anthony
We wrote it before: His motto is: don't give fish, but a fishing rod and teach them to fish!

And that is exactly what we are doing. Unfortunately, there is a great need for clean drinking water. Too often we see children on their way with jerry cans, sometimes kilometers away, to fetch drinking water, which is not clean at all.

The local population is involved in building water tanks. That means: making your own bricks, then making the ground "ready for construction", building and finishing tanks. The rainwater then flows into the tanks through pipes, providing clean drinking water close to home, which can be used by several families in the area.

With the money we received from the 40-day project of the several churches in Putten, the residents of Lwengo were able to build 10 water tanks.

In 2014 we went to Uganda to see how everything was working out. Below you can see the results.

 

Water tanks nearby means that the children, who usually have a day job fetching water, can now go to school and that's what we do it for! Read more on the page: het vervolg (= the continuation)