april 2023: Vanuit een groot vermogensfonds, kunnen we een groot aantal wensen van Anthony en zijn staf realiseren. 

April 2023: From a large capital fund, we can realize a large number of wishes of Anthony and his staff.

Omheining 

Fence

Om te beginnen kon er om de school een goed, duurzaam hek geplaatst worden.

To begin with, a good, durable fence could be placed around the school.

Wasmachines 

washing machines

Een groot aantal kinderen zijn in boarding. En dan moet er ook wel eens gewassen worden. De grote kinderen doen zelf hun eigen wasje met de hand. Maar de was van de kleintjes wordt door verzorgers gedaan en dat is veel, heel veel werk. Tijd om 2 grote wasmachines aan te schaffen.

A large number of children are in boarding. And then you have to do some washing. The big kids do their own laundry by hand. But the laundry of the little ones is done by caretakers and that is a lot, a lot of work. Time to buy 2 large washing machines.

Alle vloeren in de lokalen zullen duurzame Terrasso vloeren krijgen. Van dit lokaal is eerst de vloer geëgaliseerd.

all floors in the classrooms will have sustainable Terrasso floors. the floor of this classroom was first leveled.

ICT lokaal

ICT classroom

Dan kan ook eindelijk het ICT lokaal gebouwd worden met een aantal kantoren voor de staff!

Then the ICT classroom can finally be built!

Nieuwe bedrijfsauto

new companycar

 

Ook was er geld voor een nieuwe 2e hands auto, een Toyota Harrier. Heel hard nodig om alle kinderen te kunnen monitoren zowel thuis als op de middelbare scholen die verder weg zijn.

There was also money for a new second-hand car, a Toyota Harrier. It is very necessary to be able to monitor all children, both at home and at secondary schools that are further away.

Gezond koken

Healthy cooking

hoe het was... open vuur en vooral veel, heel veel rook dat absoluut ongezond is voor iedereen.

what it was.... like open fire and especially a lot of smoke that is absolutely unhealthy for everyone.

Nieuwe stoves: Veel schoner, gezonder en makkelijker.

 

New stoves: Much cleaner, healthier and easier.

Nieuwe vloeren

New floors

 

 

 

 

zoals het was

Elke keer als we op bezoek waren, zagen we de vloeren in de lokalen weer een beetje slechter, met gaten, hele stukken waar de bovenlaag was verdwenen. Een aantal keren is er geld geweest om de vloeren op te knappen, maar de volgende keer zagen we alweer gaten in de vloer die gevaarlijke situaties opleverden. Nu is er geld om alle lokalen te voorzien van een duurzame Terrasso vloer! Geweldig! In november 2023, als groep 7 naar huis is en het ICT lokaal bijna klaar, wordt er gewerkt aan de eerste vloer.

Every time we visited, we saw the floors in the classrooms getting a little worse, with holes, whole areas where the top layer had disappeared. A number of times there was money to renovate the floors, but the next time we saw holes in the floor that created dangerous situations. Now there is money to provide all classrooms with a sustainable Terrasso floor! Awesome! In November 2023, when group 7 has gone home and the ICT room is almost ready, work will be done on the first floor.

De voorbereiding van de Terrasso vloeren in alle lokalen. 

 

The preparation of the Terrasso floors in all classrooms

zoals het is geworden

as it has become

Nieuwe truien

New sweaters

een oude, kapotte trui. En zo zien veel truien er uit! Hoog tijd voor nieuwe truien.

 

an old, torn sweater. And this is what many sweaters look like! High time for new sweaters.

Nieuw meubilair

New furniture

Voor alle kleuterklassen zijn nieuwe tafeltjes en stoeltjes gerealiseerd en gemaakt door de lokale timmerwerkplaats waar ook één van onze sponsorkinderen zijn opleiding krijgt als timmerman.

 

New tables and chairs have been created for all nursery classes and are made by the local carpentry workshop where one of our sponsored children also receives training as a carpenter. 

wordt vervolgd/to be continued