Kerst in Lwengo in en na corona tijd

 

Alles gaat moeizaam wat betreft ons werk in Lwengo. Communicatie gaat via de app en mail en is prima, maar het zou zoveel fijner voor iedereen zijn als we face-to-face met elkaar konden praten. Nieuwe plannen maken, kinderen bezoeken, problemen oplossen, etc. Maar het gaat niet en we moeten roeien met de riemen die we hebben.

Toen ik op een moment de rapportage van een paar kinderen van Anthony kreeg toegestuurd die het echt heel moeilijk hebben door de corona maatregelen, begonnen alle alarmbellen te rinkelen en bedachten we een plan.

 

Het plan:
We rekenden uit wat het zou kosten als we voor alle sponsorkinderen en hun gezinnen een kip en 3 kg rijst zouden kopen, zodat ze in elk geval met kerst een keertje lekker te eten hebben. Dat kwam neer op ongeveer 7 euro per kind/gezin (2021)
Alle sponsors kregen een mail met de vraag of ze 7 euro (2021)(of meer) wilden doneren voor een onvergetelijk kerstmaaltje. Heel veel sponsors reageerden spontaan en al snel stroomden de euro's binnen. Fantastisch! 

Joseph, onze vriend in Uganda, hebben we gevraagd het één en ander te organiseren en dat deed hij met liefde. Anthony wist van niks en Joseph zorgde ervoor dat Anthony op de dag dat hij de kippen zou komen brengen, thuis zou zijn.  Hij verzon de smoes dat hij met twee toeristen zou komen om het project te bekijken. Ik  stuurde nog een appje naar Anthony dat hij niet moest vergeten folders van de Stichting mee te geven aan de toeristen. Hij beloofde dat. Wat hadden Joseph en ik een lol via de app! 

Zo konden we Anthony, zijn staf en alle sponsorkinderen op 10 december 2020 echt verrassen met ruim 200 kippen en honderden kilo's rijst. En wat een feest werd dat! Alle sponsors hebben een bedankmailtje gekregen met een filmpje waarop de blijdschap zichtbaar was! 

Voor herhaling vatbaar dus. Deze actie werd een feestelijke traditie. Ieder jaar gaan er zo'n 250 kippen en honderden kilo's rijst richting Lwengo.

In december 2023 moesten we de prijs voor deze actie verhogen naar 10 euro per kind. 

Hieronder treft u nog meer filmpjes aan!

 

Geniet u van de foto's en filmpjes (onder de engelse vertaling) die Joseph voor ons maakte! 

 

Christmas in Lwengo in corona time

Everything is difficult when it comes to our work in Lwengo. Communication goes through the app and email and is fine, but it would be so much better for everyone if we could talk to each other face-to-face. Making new plans, visiting children, solving problems, etc. But things are not working and we do what we can.

At one point, when I received the report of a few children of Anthony who are having a really hard time because of the corona measures, all alarm bells started ringing and we came up with a plan.

 

The plan:
We calculated what it would cost if we buy chickens and 3 kg of rice for all sponsored children and their families, so that they have a good meal at least for Christmas. That amounted to approximately 7 euros per child / family.
All sponsors received an email asking them to donate 7 euros (or more) for an unforgettable Christmas meal. Many sponsors responded spontaneously and soon the euros started pouring in. Fantastic!

We asked Joseph, our friend in Uganda, to organize a few things and he did it with love. Anthony knew nothing about it and Joseph made sure that Anthony would be home the day he would bring the chickens. He made up the excuse that he would come with two tourists to see the project. I sent another text to Anthony that he should not forget to give the visitors leaflets from the Foundation. He promised that. What fun Joseph and I had through the app!

This way we were able to really surprise Anthony, his staff and all sponsor children on December 10, 2020 with more than 200 chickens and 1000 kg of rice. And what a party that turned out to be! All sponsors have received a thank you email with a video showing the joy!

Below you will find more videos!

So worth repeating. This action became a festive tradition. Every year, about 250 chickens and hundreds of kilos of rice go to Lwengo.

In December 2023 we had to increase the price for this promotion to 10 euros per child.

 

Enjoy the photos and videos that Joseph made for us!

 

 

Filmpje Overhandigen Van De Kippen Door Joseph
MP4 bestand – 17,9 MB 581 downloads
Filmpje Dansen Van Blijdschap
MP4 bestand – 14,6 MB 550 downloads
Filmpje Bedankje
MP4 bestand – 1,7 MB 559 downloads