Het verhaal van Namusoke Jesca

Wij hebben Jesca in 2019 overgenomen van uit een andere sponsorgroep. zij zat toen op Nakyenyi Secondary School in de derde klas. Een vrolijke dame die heel goed wist wat ze wilde: juf worden! 

Ze slaagde met goede cijfers op Secondary School en samen met haar sponsor ging ze inderdaad verder leren voor juf.

In Uganda gaat dat leren en stage lopen anders dan in Nederland. Tijdens de schoolterms, liep Jesca stage op haar eigen Primary School Lwerudeso in Lwengo. Zodra de kinderen naar huis gingen voor vakantie, ging Jesca naar school om de theorie te leren. 

En het gaat heel erg goed met Jesca. Ze is een vrolijke juf die de kleine kinderen perfect aan kan. En in 2023 slaagt ze voor haar diploma en komt ze in vaste dienst van Lwerudeso Organisation. 

Haar sponsor vindt het leuk om haar een cadeau te geven voor het behalen van haar examen en ook als einde van de sponsoring. Ze moet iets bedenken wat echt voor haar zelf is. Dat is best moeilijk, want het is een fors bedrag! 

Wat ze heel erg graag zou willen, is een klein winkeltje waar ze naast haar baan als juf, schoolspullen kan verkopen. Haar sponsor gaat hiermee akkoord en in januari 2024 krijgt Jesca krijgt haar winkeltje!

In april 2024 zoeken wij haar op in haar winkeltje. Ze is zo trots als een pauw en natuurlijk kopen we een paar dingen voor een buurmeisje bij ons Masaka-huis. Als wij op werkreis naar Lwengo gaan, nemen we behalve alle brieven van de sponsors ook een klein cadeautje voor de kinderen mee; een klein puzzeltje, een tekenblokje, een doosje kleurpotloodjes, een klein spelletje, zoiets.

Toen we daar in het winkeltje van Jesca stonden, kwam ik op het idee om Jesca dit in het vervolg te laten doen. Voor haar een leuke bron van inkomsten en voor ons ruimte in de koffer voor andere hulpgoederen.

We zijn met haar aan de slag gegaan en in oktober zal ze de eerste spulletjes gaan leveren. 

Een geweldig verhaal van een meisje dat totaal geen kansen had doordat vader is overleden, moeder amper geld had om de monden te voeden en daar staat ze nu: voor de klas of in haar eigen winkel! We zijn enorm trots op haar! 

English

We took over Jesca from another sponsor group in 2019. she was then in third grade at Nakyenyi Secondary School. 

A cheerful lady who knew very well what she wanted: to become a teacher! She graduated from Secondary School with good grades and together with her sponsor she continued to study for teacher.

In Uganda, learning and doing an internship is different than in the Netherlands. During the school terms, Jesca did an internship at her own Primary School Lwerudeso in Lwengo. As soon as the children went home for vacation, Jesca went to school to learn the theory. And Jesca is doing very well. She is a cheerful teacher who can handle the small children perfectly. 

And in 2023 she will graduate and become a permanent employee of Lwerudeso Organization. We will visit her in her shop in April 2024. She is as proud as a peacock and of course we buy a few things for a girl next door at our Masaka home. When we go on a work trip to Lwengo, in addition to all the letters from the sponsors, we also take a small gift for the children; a small puzzle, a drawing pad, a box of colored pencils, a small game, something like that. When we were standing there in Jesca's shop, I came up with the idea of having Jesca do this in the future. A nice source of income for her and room in the suitcase for other relief supplies for us. We started working with her and she will deliver the first items in October. 

A great story of a girl who had no opportunities at all because her father died, her mother barely had money to feed all the children and there she is now: in front of the classroom or in her own shop! We are extremely proud of her! Her sponsor likes to give her a gift for passing her exam and also at the end of the sponsorship. She has to think of something that is really for herself. That's quite difficult, because it is a significant amount! What she would really like is a small shop where she can sell school supplies in addition to her job as a teacher. Her sponsor agrees and in January 2024 Jesca will have her shop!