Hoe kunt u helpen


Om daadwerkelijk een kind in Lwengo te helpen willen we proberen het kind zolang te sponsoren tot het op eigen benen kan staan. Met andere woorden: we helpen het kind totdat het voor zichzelf kan zorgen en niet meer afhankelijk is van anderen door hen een vak te laten leren. Dat kan van alles zijn: naaister, kapster, timmerman, automonteur en vult u zelf maar verder in. 

 

Voor een kind dat thuis woont en elke dag naar Primary School gaat betaalt u 150 euro per jaar. Niet alle kinderen kunnen thuis wonen om verschillende redenen en wonen op school. Voor deze kinderen is een bijdrage van 240 euro per jaar nodig.

Na Primary School (= onze basisschool)  komt Secondary School of een Vacational School. Hiervan liggen de bedragen hoger en variëren van 400 euro tot soms wel 700 euro per jaar  Een fors bedrag en daarom zijn we het varkensproject gestart, waarmee de ouders zelf een bijdrage kunnen gaan leveren. Ook sparen we zelf een klein deeltje van het sponsorgeld en zo komen we er met elkaar wel uit als het betreffende kind wil en kan doorleren.

Kinderen die door omstandigheden later instromen, bijvoorbeeld pas in Primary 5 of hoger, is deze spaarvorm niet toereikend, maar zullen we er alles aan doen om ook deze kinderen naar het vervolgonderwijs te helpen. 

Wat heeft het voor zin om een kind 10 jaar lang te sponsoren en hem of haar daarna terug te sturen de armoede in..... voor Lwengo Kids Foundation geen optie.

 

Het geld dat u eventueel meer overmaakt dan het standaardbedrag, wordt (zo nodig) gebruikt voor extra medische zorg of gespaard voor een eventuele vervolgopleiding.

Mocht er onverhoopt iets gebeuren wat extra zorg en daarmee extra geld behoeft, dan stellen wij de betreffende sponsors  daarvan op de hoogte en zoeken we met elkaar naar de beste (financiële) oplossing. 

Op deze manier willen wij u, als sponsor, meer betrekken bij de zorg voor de kinderen. Niet alléén een kwestie van een bedrag per jaar overmaken dus, maar  betrokkenheid bij het opgroeien van uw  sponsorkind..  

Wij proberen minimaal 2x per jaar naar Uganda te gaan. We zullen u dat ook tijdig melden wanneer we precies gaan. U kunt dan een gezellige brief met wat foto’s meegeven die wij persoonlijk gaan overhandigen en na onze reis koppelen we alle informatie betreffende het kind weer terug aan de sponsorouder. We maken foto's, meten de kinderen en hebben een gesprekje met hen. We krijgen daarmee een aardige indruk van het kind.

Ook zien we dan of het goed gaat met de kinderen, of het geld goed besteed is en of er andere dingen noodzakelijk zijn.

 

Dit alles doen we met elkaar om de kinderen daar betere leefomstandigheden te bieden, zodat zij in hun eigen land een goede toekomst tegemoet kunnen gaan!

 

Altijd zijn wij op zoek naar sponsorouders omdat er nog zoveel kinderen rondlopen die we deze betere toekomst ook zo graag gunnen!

Hoe u daadwerkelijk kunt helpen: vul ons aanmeldingsformulier in en help een kind in Lwengo uit de ellende! 

 

Maar hoe u ook kunt helpen, is uw netwerk beschikbaar te stellen en onze Stichting op die manier onder de aandacht te brengen van nog meer mensen.

 

Tenslotte:

iemand kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand  helpen!

 

.