Hoe kunt u helpen
Anthony heeft een berekening gemaakt: en dat leidt tot het volgende:

Wij vragen u,  een minimale bijdrage van 150 euro per kind per jaar en laten het aan uzelf over of u meer wil doneren of niet. Het is zeker geen verplichting om meer te geven. Van de 150 euro kan het kind naar school en krijgt het kind de basiszorg die nodig is. 

Voor kinderen die naar Boarding School (intern) gaan is meer geld nodig. Dat kost per jaar ongeveer 240 euro. 

Al het geld dat u meer overmaakt voor uw sponsorkind, wordt aan het betreffende kind gelabeld en zo nodig gebruikt voor extra medische zorg of gespaard voor een eventuele vervolgopleiding.

Mocht er onverhoopt iets gebeuren wat extra zorg en daarmee extra geld behoeft, dan stellen wij de betreffende sponsors  daarvan op de hoogte en is het aan de sponsors zelf of ze willen/kunnen bijdragen in de eventuele extra kosten.

 

Voorbeeld: wij hebben zelf twee kinderen onder onze hoede. Weeskinderen en HIV positief, zij worden opgevoed door oma. Door de verminderde weerstand zijn ze nogal eens ziek en moet er soms extra bijgesprongen worden. Wij krijgen daar bericht van en dragen zo mogelijk wat extra bij.


Op deze manier willen wij u, als sponsor, meer betrekken bij de zorg voor de kinderen. Niet alléén een kwestie van een bedrag per jaar overmaken dus, maar  betrokkenheid bij het opgroeien van uw eigen sponsorkind.. Wij beraden ons nog hoe we dit handen en voeten kunnen geven. 

Wij proberen minimaal 1x per jaar naar Uganda te gaan. We zullen u dat ook tijdig melden wanneer we precies gaan. U kunt dan een gezellige brief met wat foto’s meegeven die wij persoonlijk gaan overhandigen en daar krijgt u dan natuurlijk weer de foto’s van. Wij zien dan ook meteen of het goed gaat met de kinderen, of het geld goed besteed is en of er andere dingen noodzakelijk zijn.

 

Dit alles doen we met elkaar om de kinderen daar betere leefomstandigheden te bieden, zodat zij in hun eigen land een goede toekomst tegemoet kunnen gaan!

 

Hoe u daadwerkelijk kunt helpen, spreekt na bovenstaand verhaal voor zich.

 

Maar hoe u ook kunt helpen, is uw netwerk beschikbaar te stellen en onze Stichting op die manier onder de aandacht te brengen van nog meer mensen. Tenslotte; Iemand kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand  helpen!

 

Is uw belangstelling gewekt? Bekijk ook eens de website van Lwerudeso en leer onze vrienden in Uganda beter kennen. 

En daarna kunt u het contactformulier invullen. Dan sturen wij u een formulier toe, waarin u kunt aangeven hoe u ons kunt helpen. U kunt ook naar onze pagina "nieuwsbrieven" gaan en daar het infobulletin met aanmeldingsformulier downloaden.