De inkomsten die gegenereerd worden zullen ten goede van de kinderen komen.

Extra giften, buiten de sponsorgelden om, worden verzameld op de rekening van de Stichting. In geval van nood zullen deze gelden aangesproken worden, maar te allen tijde  ten goede komen aan het district Lwengo en haar inwoners.

Op dit moment (maart 2017) verzorgen wij de sponsoring van achttien kinderen en dat worden er iedere maand meer.

 

update oktober 2018: inmiddels hebben wij voor  77 kinderen sponsorouders gevonden.

update maart 2019: inmiddels hebben wij voor 119 kinderen en jongeren sponsorouders gevonden

update oktober 2019: het aantal sponsorkinderen is mede door overname van Lwengo Children Project opgelopen tot 165

op 2 december 2019 schreef ik het 185ste kind in.

 

Hieronder treft u een verantwoording aan van onze inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Stichting alsmede Anthony  in Uganda genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Alles doen we op vrijwillige basis. Het Stichtingskapitaal, sponsorgeld, donaties, subsidies, eventuele erfstellingen, legaten en schenkingen zullen geheel ten goede komen aan de kinderen in Lwengo, Uganda.

Op 25 april 2017 hebben wij de ANBI-status gekregen van de Belastingdienst. Wij zijn daarmee erkend als  betrouwbare hulporganisatie.

Door deze ANBI-status zijn donaties/giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor Lwengo Kids Foundation betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting behoeven te betalen.

 

En natuurlijk maken we kosten.. We denken dan aan drukwerk, papier, postzegels, materialen voor de vrouwen in Uganda. Maar we proberen dat toch zo goedkoop mogelijk te doen en uw bijdrage komt dus voor laten we zeggen 98% ten goede van ons doel; de kinderen in Lwengo. 

 

 

Jaarverslagen en financiële verantwoording 2017

Jaarverslag Lwengo Kids Foundation 2017
PDF – 295.7 KB 208 downloads
Annual Report Lwengo Kids Foundation 2017
PDF – 293.0 KB 188 downloads
2017 Financiele verantwoording voor jaarrekening
PDF – 178.5 KB 221 downloads

Jaarverslagen en financiële verantwoording 2018

Jaarverslag Lwengo Kids Foundation 2018
PDF – 121.5 KB 184 downloads
Annual Report Lwengo Kids Foundation 2018
PDF – 125.6 KB 150 downloads
2018 Financiele verantwoording voor jaarrekening
PDF – 172.2 KB 168 downloads