De inkomsten die gegenereerd worden zullen ten goede van de kinderen komen.

Extra giften, buiten de sponsorgelden om, worden verzameld op de rekening van de Stichting. In geval van nood zullen deze gelden aangesproken worden, maar te allen tijde  ten goede komen aan het district Lwengo en haar inwoners.

Op dit moment verzorgen wij de sponsoring van achttien kinderen en dat worden er iedere maand meer.

 

In de toekomst kunt u hier een verantwoording vinden van onze inkomsten en uitgaven.

 

Het bestuur van de Stichting alsmede Anthony en Jjingo in Uganda genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Alles doen we op vrijwillige basis. Het Stichtingskapitaal, sponsorgeld, donaties, subsidies, eventuele erfstellingen, legaten en schenkingen zullen geheel ten goede komen aan de kinderen in Lwengo, Uganda.

 

Op 25 april 2017 hebben wij de ANBI-status gekregen van de Belastingdienst. Wij zijn daarmee erkend als  betrouwbare hulporganisatie.

Door deze ANBI-status zijn donaties/giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor Lwengo Kids Foundation betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting behoeven te betalen.

 

Uw bijdrage komt dus voor de volle 100% ten goede van ons doel; de kinderen in Lwengo.